• Tyresö kommuns familjerådgivning

Tyresö kommuns familjerådgivning

Kajsa Kanrell Consulting AB har genom upphandling, förtroendet att erbjuda Tyresö kommuns invånare familjerådgivning.

Familjerådgivning erbjuds par och familjer. Kontakten är frivillig och söks på eget initiativ. Inga journaler förs och vi arbetar med en mer omfattande sekretess än övrig kommunal verksamhet. Möjligheten finns att vara anonym om så önskas.

Familjerådgivningen erbjuder de sökande att medverka till förändringar av samlevnadsproblem i par- och familjerelationer. Genom samtalen bidrar rådgivningen till att skapa ny och ökad förståelse för var och ens tankar, känslor och handlingar så att vi kan arbeta för gemensamma förändringar, bearbeta kriser, förhindra destruktiva separationer samt stödja i ett gemensamt föräldraansvar.

Barn/ungdomar eller andra viktiga personer är vid behov välkomna med i samtalen.

Vi som arbetar på Götgatan är tre kvalificerade familjerådgivare och har mångåriga erfarenheter från det specifika familjerådgivningsarbetet. Detta innebär att här finns en mycket stor samlad kunskap från att arbeta med alla de problemställningar som är aktuella, så som tidigare relationer, kommunikationsproblem, sex och samlevnad, frågeställningar i samband med separationer, våldsproblematik, barn i kris m.m.

Tidsbokning och förfrågningar varje helgfri vardag på telefon 0707 192629 alternativt via mail.

Eller så kan du om du vill ringa direkt till vald familjerådgivare, se var och en.

Vi har mottagning dag- och kvällstid. Vår ambition är att inom 2 veckor hitta en lämplig tid som passar er.

För boende i Tyresö kommun tar kommunen ut en avgift på 300 kr per besök.

Avbokning måste ske 24 timmar innan avtalad tid, för att slippa betala avgiften.

Hos oss finns både manliga och kvinnliga terapeuter. Samtalet är 1.5 timme. Ofta träffas vi under flera samtal och ni bokar tid för återbesök innan ni går hem.

Vi finns på Götgatan 58 på Söder.

Verksamma inom familjerådgivningen iakttar tystnadsplikt enligt 7 kap. 4§ Sekretesslagen och 5 kap. 2§ Socialtjänstlagen.

Språk: Förutom svenska: engelska, spanska, erfarenhet från att arbeta med tolk.

 

Kajsa Kanrell

070-7192629

www.kajsakanrell.se

kajsakanrell@gmail.com

 

Birgitta Lindholm

070-8373694

www.birgittalindholm.se

 

Johan Wallmark

070-8192277

www.johanwallmark.se

jwallmark@gmail.com

I Arkiv