Välkomna till familjerådgivning

För familjerådgivning genom Stockholms stad eller Tyresö Kommun, välj ett av följande alternativ:

stockholmStockholm stad

tyresöTyresö kommun

Jag erbjuder samtal med fokus på par- och familjerådgivning i Stockholm och Tyresö kommun. Utgångspunkten för familjeterapi finns i var och ens upplevelse av relationen/ relationerna. Vi synliggör förändringen ni är ute efter och hittar ett sätt att nå dit.

Nya faser i livet skapar behov av utveckling i familjerelationerna. Tidigare välfungerande livsstrategier och kommunikationssätt behöver ibland förändras. Att komma på samtal kan vara av stort värde om man går och funderar, kanske är orolig eller behöver resonera om sina egna eller barnens svårigheter.

Familje- eller parrådgivning bidrar till att skapa ny och ökad förståelse för varandras tankar, känslor och handlingar. Utgångspunkten är var och ens specifika upplevelse av relationen/relationerna och den förändring som ni tillsammans vill uppnå. Vi kartlägger vilka verktyg och färdigheter som ni önskar att lägga till och utforskar möjligheter att tillägna dessa. Utifrån det kan vi arbeta för gemensamma förändringar, bearbeta kriser, förhindra destruktiva separationer samt stödja i ett gemensamt föräldraansvar.

Barn/ungdomar eller andra viktiga personer är vid behov och om ni så önskar välkomna med i samtalen.
Om du vill kan du vara helt anonym. På familjerådgivningen skrivs inga journaler eller för register.

Jag är en utbildad familjeterapeut, auktoriserad familjerådgivare samt KBT terapeut. Min erfarenhet av familjerådgivning och familjeterapeutiskt arbete sträcker sig till 1985 inom kommun, socialtjänst, institutioner och i privat regi.

Den teoretiska basen för mitt arbete ligger i systemteorin och kognitiv beteendeteori. Jag har en bred erfarenhet av att samtala med både par och hela familjer.

Samtalstider finns tillgängliga både under dag- och kvällstid.

Kajsa Kanrell är ett litet företag och alla kontakter sker direkt med mig. Hör av dig på mail eller telefon för att hitta en väg framåt genom familjeterapi i Stockholm.

I Arkiv