Familjeterapi/ Parterapi

Familjeterapi/ Parterapi

När kan jag söka en familjeterapeut?

 • Svårigheter med kommunikationen mellan medlemmar i familjen
 • Svårigheter med föräldrar, svärföräldrar och släkt
 • Bekymmer när man ska få, har fått eller har barn
 • Bekymmer med sin tonåring
 • Missbruk
 • Separationer
 • Skilsmässor
 • Svårt att klara av det gemensamma föräldra-ansvaret efter en skilsmässa
 • Sexuella problem
 • Åldrande
 • ¨Vardagsbekymmer¨ i familjelivet

familjeterapiparterapi

Som familjeterapeut har jag:

 • Familjeterapiutbildning och KBT utbildning
 • Systemteorin och KBT som bas
 • Mångårig erfarenhet av familjerådgivning och familjeterapeutiskt arbete inom kommun, socialtjänst, institutioner och i privat praktik

Ny faser i livet skapar behov av utveckling i familjerelationerna. Tidigare välfungerande livsstrategier och kommunikationssätt behöver ibland förändras. Vi reflekterar tillsammans och söker ny förståelse.

Vi söker även nya kommunikationssätt som stöder utvecklingen, så att personliga behov kan tillgodoses.

Tillsammans undersöker vi de ev. områden där paren behöver bryta ett dysfunktionellt beteende och/eller ett undvikandebeteende som skapar bekymmer i relationen. Vi kartlägger vilka verktyg och färdigheter som individerna önskar att lägga till och skapar möjligheter att tillämpa dessa.

En terapi kan vara allt från ett till flera möten. Jag kan träffa familjen och nätverket i olika konstellationer.

I Arkiv