Individualterapi – Kognitiv beteendeterapi

Individualterapi

– Kognitiv beteendeterapi

Behandlingen utgår från kognitiv beteendeterapi som är en evidensbaserad psykoterapiform med mycket bra vetenskapligt stöd.

  • Är ett strukturerat och målinriktat arbetssätt
  • Fokuserar på ”här och nu”-situationen
  • Tidsbegränsad och strukturerad
  • Förhållandevis kort behandlingstid
  • Användning av hemuppgifter som klienten utför i sin egen hemmiljö
  • En pedagogisk inriktning för att skapa kontroll över sitt liv
  • Aktivt samarbete mellan terapeut och klient
  • Vetenskaplig utvärdering av metoderna

IMG_0620

En KBT-behandling inleds med 1-3 bedömningssamtal. Under denna fas av behandlingen formuleras en noggrann analys av problemet i ett nära och aktivt samråd mellan terapeut och klient. Utifrån problemformuleringen görs sedan en behandlingsplan. Behandlingstiden varierar.

För mer information om Kognitiv Beteendeterapi, gå in på www.kbt.nu

 

I Arkiv