Livscoach i Stockholm

Coachning är ett kraftfullt hjälpmedel när du står inför vägval. Metoden passar dig som söker utveckling i livet, relationer eller på jobbet. När du vill gå från ett nuvarande läge till ett framtida önskat läge. Det kan också användas till konstruktiv stresshantering. Jag använder då mina kunskaper i såväl Kognitiv beteendeterapi samt mindfulness.

Mindfulness är en effektiv och väl dokumenterad metod för stresshantering. Det är ett sätt att öka sin lyhördhet och självkännedom och därigenom bli medveten om sina behov. Då blir det lättare att hantera vardagliga situationer, göra medvetna val och fatta beslut. I dagens samhälle med dess högt ställda krav på effektivitet och planering, ägnar allt fler av oss, en allt större del av vår tid åt att antingen bearbeta det förflutna eller planera för framtiden. Genom att i ökande grad ¨älta¨ det förgångna eller oroa oss för framtiden, minskar vi våra möjligheter att ägna oss åt det som sker här och nu.

Som livscoach ger jag dig de rätta verktygen för att medvetandegöra tankar, känslor och strategier som utvecklats under livet. Med effektiva och väldokumenterade metoder ökas din lyhördhet, självkännedom och förståelse för dina egna behov. Då kan du minska den ständigt närvarande stressen. Målet är att du ska bli mer närvarande i ditt liv, både i relationer till andra och dig själv. Det är i nuet vi lever, växer, känner och upplever. Det är även där vi kan förändras.

coacning

Om Kajsa Kanrell

Jag är en certifierad coach i Stockholm. När jag coachar använder jag mig även av mina kunskaper som terapeut med inriktning på KBT och instruktörsutbildning i mindfulness. Jag arbetar enligt det internationella Coachförbundets ICF:s etiska riktlinjer för coacher.
Jag finns tillgänglig som coach till privatpersoner och företag i Stockholm. Du kan komma för enstaka samtal kring ett avgränsat problem eller om du vill arbeta med dig själv under en längre serie samtal.

Hos mig kommer du för att:

  • Definiera mål och drömmar för att bli mer medveten om din potential, dina egna möjligheter och lösningar
  • Utforska nuläget.
  • Lära dig hitta alternativa handlingsstrategier och söka visioner
  • Identifiera och undanröja eventuella hinder
  • Skapa resultat

I Arkiv