Mindfulness

Mindfulness

Stresshantering genom medveten närvaro

En effektiv och väldokumenterad stressreduktionsmetod.

IMG_0420

Vad betyder Mindfulness?

MBSR Mindfulness Baserad Stress Reduktion är en metod som praktiserats i över 2500 år. Kommer från buddhismen och innefattar metoder för att bli mer närvarande i sitt eget liv, både i förhållande till sig själv och till sina medmänniskor.

Det är en lära som beskrivits som utanför undervisning och bortom tradition, en självutvecklingsmetod som baseras på att vara medveten.

Det är en effektiv och väl dokumenterad metod för stresshantering.

Det är ett sätt att öka sin lyhördhet och självkännedom och därigenom bli medveten om sina behov. Då blir det lättare att hantera vardagliga situationer, göra medvetna val och fatta beslut.

I dagens samhälle med dess högt ställda krav på effektivitet och planering, ägnar allt fler av oss en allt större del av vår tid åt att antingen bearbeta det förflutna eller planera för framtiden. Genom att i ökande grad ¨älta¨ det förgångna eller planera/oroa oss för framtiden, minskar vi våra möjligheter att ägna oss åt det som sker här och nu.

Nuet är i själva verket den enda tid vi har för att leva, växa, känna, uppleva och förändras.

Varför ska jag träna mig i medveten närvaro?

  • Effektiv stressreduktion
  • Lära in en förmåga att ¨ladda batterierna¨ även när jag befinner mig under press
  • En känsla av att ha bättre kontroll över mitt egna liv
  • Utveckla min emotionella intelligens (EQ)
  • Få ökad livskvalitet och en bättre hälsa

Hur går det till?

Vi träffas vid 5-10 gånger där jag introducerar de olika grunderna successivt i träningen. Parallellt som du får lära dig vad som sker fysiskt och mentalt då du utsätter dig för stress, identifierar dina stress beteenden och undersöker hur du bättre kan utveckla strategier för ett större välbefinnande.

Under de senare gångerna fortsätter träningen på teknikerna för att göra dem till en naturlig del av din vardag. Du måste vara beredd att avsätta tid varje dag för din träning.

I Arkiv