Handledning/ personalgruppsutveckling

Handledning/ personalgruppsutveckling

handledningJag är utbildad handledare och erbjuder handledning företrädelsevis inom psykosocialt behandlingsarbete. Jag handleder grupper och enskilda personer med varierande fokus och problemställning.

¨Vid kaos bringa ordning i mina tankar, vid ordning, genom frågor bringa kaos ”,  det vill säga, ”hjälp mig hitta balans så att ett uthärdligt och kreativt kaos uppstår¨

 

Jag ser som min uppgift när jag handleder att:

  • Samtala om och öka förståelsen i de relationer och processer som ni möter i ert arbete
  • Hjälpa er att se och förstå samspelet mellan er och de människor/ klienter ni möter
  • Stödja individens personliga stil och medverka så att de handledda utvecklas i sina arbetsroller
  • Hjälpa personal av olika kategorier att bibehålla och utveckla sina professionella färdigheter.
  • I de fall det finns en personalgrupp, bidra till gemensamma arbetssätt.

Metod

  • Ärende, metod och process handledning
  • Handledningen sker utifrån systemisk och kognitiv beteendeteoretiska ramar
  • Vi kan använda oss av reflekterande team
  • Handledningen kan också nyttjas av olika gäster så som samarbetspartners, anhöriga, klienter mm

I Arkiv