KVALITETSARBETE

Kvalitetsarbete

Kvalitetsarbetet är navet i företagets utveckling.

De tjänster som jag erbjuder och utför, innebär bland annat ett ansvar mot människor som är hjälpsökande och som vill förändra delar av sina liv. Därför finns förväntningar och krav på utförandet. Krav som innefattar respektfullt bemötande, tydlighet och kompetens.

Metod och kompetensutveckling sker via kvalificerad handledning och fortbildning. Jag ser det som en självklar del att fortlöpande utbilda mig så att jag och därmed också mitt företag är i ständig utveckling och hålls uppdaterat utifrån aktuell forskning. Förutom de längre utbildningarna tycker jag det är viktigt att närvara på föreläsningar, aktuella kongresser och att ha ett aktivt professionellt nätverk för att hålla mig ajour med nya influenser och metoder som utvecklas.

 

Barnperspektivet

För att säkra barnens bästa och skapa förutsägbarhet, kontinuitet och trygghet försöker jag att:

  • Uppmärksamma barnens fokus och initiativ
  • Ge barnen socialt utrymme
  • Säkerställa att barnen får nödvändig information
  • Ge barnen stöd utifrån sin faktiska utvecklingsnivå, ålder och mognad
  • Arbeta för att trygga barnet i dess livssituation

 

Synpunkter på familjerådgivningen

Klagomål kan framföras till verksamhetsansvarig eller till ansvarig för familjerådgivningen inom Stockholm Stad Synpunkter och givetvis framföras muntligt till berörd familjerådgivare. Du kan antingen skriva ett brev eller ett mail till verksamhets ansvarig.

En synpunkt kan vara klagomål, beröm eller förslag på förbättring.

Verksamhets ansvarig:

Kajsa Kanrell

Skogbyvägen 5

17975 Skå

kajsa_kanrell@hotmail.com

Om du lämnar namn, e-postadress, adress eller telefonnummer har vi möjlighet att meddela dig hur dina synpunkter tas om hand men du får självklart även vara anonym.

Det är viktigt att synpunkter och klagomål kommer fram så att vi har möjlighet att förbättra oss.