TJÄNSTER

Välkomna till familjerådgivning

För familjerådgivning genom Stockholms stad, Värmdö Kommun eller Tyresö Kommun, välj ett av följande alternativ:

stockholmStockholm stad

tyresöTyresö kommun

värmdöVärmdö kommun

Som familjerådgivare har jag:

  • Familjeterapiutbildning
  • KBT utbildning
  • Systemteorin och Kognitiv Beteende Teori som bas
  • Mångårig erfarenhet av familjerådgivning och familjeterapeutiskt arbete inom kommun, socialtjänst, institutioner och i privat praktik

Nya faser i livet skapar behov av utveckling i familjerelationerna. Tidigare välfungerande livsstrategier och kommunikationssätt behöver ibland förändras. Att komma på samtal kan vara av stort värde om man går och funderar, kanske är orolig eller behöver resonera om sina egna eller barnens svårigheter.

Jag erbjuder samtal med fokus på par- och familjerelationer. Utgångspunkten är var och ens specifika upplevelse av relationen/relationerna och den förändring som ni tillsammans vill uppnå. Vi kartlägger vilka verktyg och färdigheter som ni önskar att lägga till och utforskar möjligheter att tillägna dessa.

Genom samtalen bidrar rådgivningen till att skapa ny och ökad förståelse för var och ens tankar, känslor och handlingar så att vi kan arbeta för gemensamma förändringar, bearbeta kriser, förhindra destruktiva separationer samt stödja i ett gemensamt föräldraansvar.

Barn/ungdomar eller andra viktiga personer är vid behov välkomna med i samtalen.

Mottagning såväl dag som kvällstider.

I Arkiv